Указания за шиене

   Преди започването на нов шев респективно при изваждането на материала за шиене, конец опъвача трябва да стои в горна мъртва точка. Машината трябва да работи, чак тогава когато материалът е поставен и крачето е спуснато, за препоръчване е да се упражнява воденето на материала без конец. След като се свикне с голямата скорост на шиенето се преминава към истинското шиене.


Действия преди започване на шиенето.

   Вдяваме горния конец, поставяме калерчето в совалката, изваждаме долния конец. Свободните краища на горния и долния конец да се подложат посока назад от крачето. Транспортирането на плата да се извършва само от транспортьора (и при обратен шев).

Скоростта на шиене да се съгласува с вида на материала. На дебели или твърди места да се намалява скоростта. Остри ъгли се получават по следния начин:-иглата да не е в най-ниско положение, да се повдигне крачето материала да се завърти около иглата, да се спусне крачето и да се продължи шевът в нова посока. Материалът се изважда отзад.Игла и конец - няколко данниДебелината на конеца за шиене да отговаря на дебелината на конеца на тъканта. Дебелината на иглата да се избира така, че конеца да минава леко през игленото ухо. Различните модели шевни машини използват различни системи шевни игли. Една от реномираните фирми за шевни игли Groz-Beckert, има разработка за специални приложения.